Promocja produktów i usług PES

Misją Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej poprzez prezentowanie ich szerszemu gremium odbiorców.

Proponujemy podmiotom ekonomii społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym, z terenu województwa śląskiego możliwość prezentacji ich towarów i usług.

Czytaj dalej… „Promocja produktów i usług PES”
do góry