FRES » 11 października 2017

Daily Archives: 11 października 2017

Aktualności

Zapytanie szkolenie

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Szkolenie z pracy metodą programu edukacyjno-terapeutycznego z Princetown Child Development Institute z USA wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_szkolenie

Published by:
Aktualności

Zapytanie zakup literatury fachowej

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Zakup literatury specjalistycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup pozycji książkowych zgodnie z wykazem z załącznika nr 1.

Zamówienie obejmuje zakup i dostarczenie wskazanych pozycji książkowych na adres Stowarzyszenia Twoje Życie w Twoich Rękach ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice w terminie do 15.11.17r.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_książki

wykaz książek – Książki wykaz

Published by: