FRES » 16 maja 2018

Daily Archives: 16 maja 2018

Aktualności

Zapraszamy na konferencję

Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd  – konferencja pod honorowym patronatem Darii Szczepańskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych.

Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 roku w sali Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Tyska, ul. Fabryczna 2, początek o godzinie 10:00

Program:

Otwarcie konferencji i powitanie  – Daria Szczepańska, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych, Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes Zarządu Podstrefy Tyskiej KSSE, Piotr Stoły, wiceprezes FRES                10:00 – 10:20
Społeczne zaangażowanie biznesu  – Piotr Dembiński, firma Nexteer Automotive                                               10:20 – 10:40
Czy podmioty ekonomii społecznej mogą być partnerem biznesu na przykładzie podstrefy tyskiej KSSE – Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes Zarządu KSSE S.A.                10:40 – 11:00
ROWES  – łączymy trzy sektory – Piotr Bańczyk, kierownik ROWES 11:00 – 11;20
Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne:  Agencja marketingowa Leżę i Pracuję – Majka Lipiak, prezes zarządu    11:20 – 11:40
Przerwa kawowa 11:40 – 12:00
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – Katarzyna Ołdak-Bułanowska,  Urząd Zamówień Publicznych 12:00 – 12:25
Jakość ważnym elementem powodzenia przedsięwzięć ekonomii społecznej – dobre przykłady oraz najczęstsze przewiny – Laura Andrukiewicz, przedsiębiorstwo społeczne Być Razem z Cieszyna 12:25 – 12:50
Możliwości finansowania międzysektorowych projektów partnerskich w ramach ZIT – Anna Kalinowska Związek Subregionu Centralnego        12:50 – 13:05
Z głową ponad chmurami – innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – Dawid Barteczko, Astrohunters 13:05 – 13:35
Dyskusja oraz podsumowanie konferencji 13:35 – 13:50
Lunch od 13:50

 

 

Published by: