Akademia Odpowiedzialnego Obywatela

wpis w: Aktualności | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic w maju 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Akademia Odpowiedzialnego Obywatela” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt kierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają w centralnej części województwa śląskiego (ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Mysłowice, Katowice oraz miast ościennych).

Celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich poprzez wzrost poczucia sprawczości, podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości uczestniczek i uczestników projektu, rozwój kompetencji społecznych.

W ramach projektu oferujemy:

1.Zajęcia w ramach Akademii Odpowiedzialnego Obywatela, na którą składają się:

– Trening umiejętności społecznych

– warsztaty „Biorę sprawy w swoje ręce – działam lokalnie”

– warsztaty „Prawa i obowiązki obywatelskie”

2.Realizację mini projektów na rzecz społeczności lokalnej – przyznajemy środki finansowe na realizację inicjatyw w społeczności lokalnej.

3.Warsztaty photo voice (utrwalenie obrazu za pomocą fotografii, przedstawienie problemów społeczności lokalnej z innej perspektywy, zwrócenie uwagi na potrzeby aktywności społecznej i odpowiedzialności obywatelskiej). Na zakończenie warsztatów zorganizowany zostanie wernisaż i konferencja podsumowująca realizację projektu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Oferujemy poczęstunek i materiały szkoleniowe.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ul. Staromiejska 6/8

40-013 Katowice.

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 501 696 644.

Zapraszamy!