FRES » Blog Archives

Author Archives: admin_fres

Zapytanie – dot STZ z dnia 28.06.2018

Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie i wydanie pakietu promocyjnego dla organizacji pozarządowej w formie wydruku wizytówek, wykonania graficznego i technicznego tablic oraz teczek, profilu na facebooku oraz strony www w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

treść zapytania – STZ-Zapytanie-ofertowe-promocja28.06.2018

Published by:

Anulowanie zapytania z dnia 05.03.2018

Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej anuluje zapytanie dot. : przygotowanie i wydanie pakietu promocyjnego dla organizacji pozarządowej w formie opracowania logotypu, strony www, opracowanie i wykonanie roll up oraz zakupu domeny i hostingu w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” z uwagi na wycofanie się podmiotu na rzecz którego był pakiet.

Published by: