SENIOR-WIGOR

wpis w: Aktualności, Senior - WIGOR | 0

Od 01.12.2015 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7. Celem działalności Domu Senior Wigor jest aktywizacji i integracja społeczna osób 60+, polepszenie ich  funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, edukacyjne, prozdrowotne, samopomocowe i … Continued

Wigilijne spotkanie z tyskimi organizacjami

wpis w: Aktualności | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pragnie serdecznie zaprosić przedstawicielki i przedstawicieli tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na wigilijne spotkanie przy makowcu i pierniku 16 grudnia 2015 r. o godz. 13.30 sala 100 i 101 w Urzędzie Miasta Tychy.

Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach

wpis w: Aktualności, Senior - WIGOR | 0

Od 1 grudnia 2015 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7. Celem działalności Domu Senior Wigor jest aktywizacji i integracja społeczna osób 60+, polepszenie ich  funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, edukacyjne, prozdrowotne, … Continued

Spotkanie integracyjne dla zabrzańskich organizacji

wpis w: Aktualności | 0

Dziękujemy Centrum Organizacji Pozarządowych z Zabrza oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą “Razem” za zaproszenie na spotkanie integracyjne dla zabrzańskich organizacji pozarządowych! Spotkanie odbyło się 14 listopada. Było dla nas okazją … Continued

Tam byliśmy

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiciele FRES jako reprezentanci ROWES wzięli ostatnio udział w dwóch interesujących wydarzeniach: Dni ekonomii społecznej – ciąg spotkań i konferencji w Warszawie poświęconych różnym aspektom funkcjonowania szeroko rozumianego III sektora w Polsce, jego sukcesów i dokonań, ale także szans i … Continued

do góry