Bezpłatne konsultacje

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza zainteresowane podmioty ekonomii społeczne do skorzystania z bezpłatnych konsultacji księgowo-kadrowych , prawno-administracyjnych, pozyskiwania środków na działalność, zarządzania organizacja. Konsultacje udzielane są we współpracy z Centrum Finansowo-Szkoleniowym UNION sp. z o.o. po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.”

do góry