Bezpłatne wysłanie PIT poprzez klucz Fundacji

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje organizację pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej o możliwości bezpłatnego wysłania PIT poprzez klucz Fundacji – zainteresowane organizacje i podmioty ekonomii społecznej zapraszamy do współpracy

 

 

 

 

 

 

do góry