Category Archives: Aktualności

„Akademia Odpowiedzialnego Obywatela”


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic w maju 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Akademia Odpowiedzialnego Obywatela” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dla PES z Powiatu Gliwickiego


Aktualności

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Powiatu Gliwickiego

 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych) na spotkanie informacyjne dotyczące: Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 25.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE na doradztwo marketingowe

 Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. marketingu w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 25.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE  na doradztwo prawne

Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. prawnych w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

Akademia Odpowiedzialnego Obywatela


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic w maju 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Akademia Odpowiedzialnego Obywatela” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czytaj dalej

Przedłużenie terminu do 28.05.2016


Aktualności

Katowice, 20.05.2016

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o przedłużeniu  terminu składania  ofert na  opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 13 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”  Czytaj dalej

Unieważnienie postępowania


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomi Społecznej informuje o  unieważnieniu postępowania  na opracowanie programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego dla uczestników/czek projektu Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Postępowanie zostało  unieważnione z dniem 13.05.2006. Pobież unieważnienie.

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 6 maja 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” Czytaj dalej

Dbamy o zdrowie – spotkanie z dietetykiem


Aktualności SENIOR-WIGOR

Pani przebadała nas profesjonalnym analizatorem składu ciała co pozwali uczestnikom na precyzyjną kontrolę i analizę składu ciała oraz monitorowanie swojej sprawności fizycznej. Dowiedzieliśmy się ile mamy wody w organizmie, zawartości białka, substancji mineralnych, masy mięśniowej oraz tkanki tłuszczowej z podziałem na segmenty ciała, a także jaki jest nasz wiek metaboliczny.

DSCN8166 DSCN8161

Menu