Category Archives: Aktualności

Porozumienie o współpracy


Aktualności

W dniu dzisiejszym podpisane zostało trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy ROWES (reprezentowanego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej), Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 29.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE  na doradztwo prawne

Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. prawnych w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

„Akademia Odpowiedzialnego Obywatela”


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic w maju 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Akademia Odpowiedzialnego Obywatela” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dla PES z Powiatu Gliwickiego


Aktualności

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Powiatu Gliwickiego

 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych) na spotkanie informacyjne dotyczące: Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 25.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE na doradztwo marketingowe

 Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. marketingu w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe


Aktualności

Katowice, 25.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE  na doradztwo prawne

Dotyczące pełnienia funkcji doradcy ds. prawnych w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj dalej

Akademia Odpowiedzialnego Obywatela


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic w maju 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Akademia Odpowiedzialnego Obywatela” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Czytaj dalej

Przedłużenie terminu do 28.05.2016


Aktualności

Katowice, 20.05.2016

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje o przedłużeniu  terminu składania  ofert na  opracowania programu szkoleniowego i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych (w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego, Czytaj dalej

Menu