Category Archives: Aktualności

Wigilijne spotkanie z tyskimi organizacjami


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pragnie serdecznie zaprosić przedstawicielki i przedstawicieli tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na wigilijne spotkanie przy makowcu i pierniku 16 grudnia 2015 r. o godz. 13.30 sala 100 i 101 w Urzędzie Miasta Tychy. Czytaj dalej

Konferencja „Asystentura społeczna drogą do samodzielności”


Aktualności

Nasi przyjaciele z Zabrza zaprosili nas do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez urząd miasta we współpracy z zabrzańskimi organizacjami. Mieliśmy okazję przedstawić naszą ofertę oraz poprowadzić miniwarsztaty dotyczące pozyskiwania środków na działania NGO’s. Rzecz cała miała miejsce 7 grudnia. Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia!

Czytaj dalej

Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach


Od 01.12.2015 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7. Celem działalności Domu Senior Wigor jest aktywizacji i integracja społeczna osób 60+, polepszenie ich  funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, edukacyjne, prozdrowotne, samopomocowe i rehabilitacyjne. Czytaj dalej

Spotkanie integracyjne dla zabrzańskich organizacji


Aktualności

Dziękujemy Centrum Organizacji Pozarządowych z Zabrza oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „Razem” za zaproszenie na spotkanie integracyjne dla zabrzańskich organizacji pozarządowych! Spotkanie odbyło się 14 listopada. Było dla nas okazją do zaprezentowania oferty ROWES oraz do inspirujących rozmów w zabrzańskimi organizacjami, podmiotami ekonomii społecznej i spółdzielniami socjalnymi. Dziękujemy Organizatorom, a wszystkie organizacje, podmioty ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne zapraszamy do korzystania z oferty ROWES!

Czytaj dalej

Tam byliśmy


Aktualności

Przedstawiciele FRES jako reprezentanci ROWES wzięli ostatnio udział w dwóch interesujących wydarzeniach:

Dni ekonomii społecznej – ciąg spotkań i konferencji w Warszawie poświęconych różnym aspektom funkcjonowania szeroko rozumianego III sektora w Polsce, jego sukcesów i dokonań, ale także szans i wyzwań, które przed nim stoją. Więcej na stronie organizatora: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/1667046?projekt=683939

Czytaj dalej

Dyżury doradców i animatorów w Zabrzu


Aktualności

Zapraszamy zabrzańskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem/działalnością w tego typu podmiotach w każdy wtorek (zaczynając od 10 listopada 2015 r.) do Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4. W godzinach 10.00-12.00 Czytaj dalej

Mobilny Punkt Doradczy w Toszku


29 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Toszku, w Punkcie Pomocy Rodzinie przy Rynku 4. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH Czytaj dalej

Menu