Category Archives: Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania o cenę z 13. 12. 2017 r.


Aktualności

Na ogłoszone zapytanie wpłynęło siedem ofert. Jako wykonawcy zostały wybrane dwa podmioty, oferujące najniższą cenę: spółdzielnia socjalna „Fajna spółdzielnia” oraz firma Rotart; zostanie im powierzone wykonanie odpowiednich części zamówienia.

Wszystkim pozostałym oferentom dziękujemy za nadesłanie propozycji i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych zapytań.

Sprostowanie

Z powodu błędu formalnego w dokumentacji konkursowej, uniemożliwiającego wyłonienie najtańszej oferty w poszczególnych pozycjach, zmuszeni jesteśmy anulować zapytanie. W najbliższych dniach zostanie ono ogłoszone ponownie. Przepraszamy za wprowadzenie państwa w błąd.

Ponowne zapytanie ofertowe – zmiana


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie pakietu promocyjnego dla organizacji pozarządowej w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.Zapytanie-ofertowe-promocja-Łukasz

UWAGA!

Informujemy, że ze względu na stwierdzoną omyłkę pisarską w treści zapytania ofertowego jesteśmy zmuszeni  je anulować.

Zapraszamy do składania ofert


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie strony internetowej, przygotowanie i wydruk teczek ofertowych i długopisów, wizytówek, oraz pieczątki  dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

zapytanie-nr-1-z-dnia-18.12.17

Zapytanie ofertowe – z dnia 22.11.2017


Aktualności

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie: szkolenie: „Dialog motywujący w procesach grupowych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczy” wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_22.11-2

spotkanie przy kawie z organizacjami w Tychach


Aktualności

spotkanie z tyskimi NGO w „W antryju na byfyju”

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pragnie serdecznie zaprosić przedstawicielki i przedstawicieli tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomi społecznej na spotkanie przy kawie na temat „Współpraca się opłaca – czyli jak osiągnąć efekt synergii poprzez działanie wspólne kilku aktorów“. Czytaj dalej

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenia


Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w Zabrzu i w Tychach.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest przystąpienie do projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.  W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 644 lub mailowy na adres fres@ekonomiaspoleczna.org.pl i umówienie się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Państwa terminie, lecz nie później niż do 10 listopada br. W przeciwnym razie nie zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniu. Czytaj dalej

Menu