Dyżury doradców i animatorów w Tychach

wpis w: Aktualności | 0

W każdą środę (od 21 października 2015 r.) zapraszamy tyskie podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich działalnością

do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości,
ul. Barona 30.

W godzinach 10.00-12.00 dyżurować będą
doradcy i animatorzy
Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej,
prowadzonego przez
Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

akses

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

  • zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • pozyskiwania środków na działalność,
  • opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
  • zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
  • sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
  • zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
  • tworzenia partnerstw lokalnych.

W czasie dyżurów można się też z nami kontaktować telefonicznie
501 696 543 lub 501 696 644.

Zapraszamy!