Dyżury doradców i animatorów w Tychach

W każdą środę (zaczynając od 21 października 2015 r.) zapraszamy tyskie podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakładaniem/działalnością do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, mieszczącego się przy ul. Barona 30. W godzinach 10.00-12.00 dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

– zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,

– pozyskiwania środków na działalność,

– opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,

– sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,

– zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,

– tworzenia partnerstw lokalnych.

W czasie dyżurów można się też z nami kontaktować telefonicznie pod nr 501 696 543 lub 501 696 644.

Zapraszamy!

do góry