Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach

wpis w: Aktualności, Senior - WIGOR | 0

Od 1 grudnia 2015 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi Dzienny Dom Senior Wigor
w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7.

Celem działalności Domu Senior Wigor jest aktywizacji i integracja społeczna osób 60+, polepszenie ich  funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, edukacyjne, prozdrowotne, samopomocowe i rehabilitacyjne.

W ramach działalności Domu Senior Wigor osoby skierowane z MOPS z Mysłowic będą mogły skorzystać z 2 posiłków oraz całodziennej aktywizacji społeczno-kulturowo-terapeutycznej (08:00-16:00).

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego Senior Wigor na lata 2015-2020 oraz współfinansowany ze środków Gminy Mysłowice