II Targi Ekonomii Społecznej

Aktualności

Zachęcamy gorąco wszystkie podmioty ekonomii społecznej do zaprezentowania się podczas imprezy, która odbędzie się 25 września 2018 r. na rynku w Katowicach w godzinach od 10.00 do 17.00.  W targach może wziąć udział od 15 do 30 przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.  Możliwa będzie sprzedaż produktów oraz reklama oferowanych usług, dlatego też udział w wydarzeniu objęty jest pomocą publiczną/de minimis.

Zgłoszenia można przesyłać pod adres: etkacz@rops-katowice.pl do 17 sierpnia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://es.rops-katowice.pl/ekonomia-spoleczna-na-katowickim-rynku/