Mobilny Punkt Doradczy w Rudzińcu

wpis w: Aktualności | 0

26 października 2015
w godz. 10.00-12.00

zapraszamy do

Mobilnego Punktu Doradczego w Rudzińcu,
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Gliwickiej 26.

akses

W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Rudziniec mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH konsultacji/doradztwa z zakresu obejmującego m.in.:

  • zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,
  • pozyskiwanie środków na działalność,
  • opracowanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie,
  • zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
  • sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej,
  • zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,
  • tworzenie partnerstw lokalnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach
lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 543 lub 501 696 644.