Nowe formy wsparcia ROWES 2.0

wpis w: Aktualności, ROWES2.0 | 0
white textile on brown wooden table

Od lipca 2020 r. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0, dzięki dodatkowym środkom finansowym z RPO rozpoczyna realizację nowej formy wsparcia – zakupu usług/produktów od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będących w trudnej sytuacji ze względu na wystąpienie COVID-19.

Podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, które świadczą usługi cateringowe, usługi czyszczenia czy odkażania, usługi społeczne (np. opiekuńcze, asystenckie), podmioty produkujące środki ochrony osobistej (np. maseczki, przyłbice) czy środki higieniczne (np. dezynfekujące)  powinny złożyć w biurze FRES lub CSR wniosek – załącznik nr 2 do Procedury zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19.

Z kolei instytucje pomocowe (tj. placówki służby zdrowia, placówki całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19), które widzą pilną potrzebę skorzystania z ww. usług na rzecz swoich pracowników lub podopiecznych  proszone są o kontakt z FRES i CSR w celu ustalenia szczegółów zapotrzebowania.

Nabór wniosków od podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych oraz zapotrzebowania od instytucji pomocowych  będzie prowadzony do wyczerpania puli środków przeznaczonych na przedmiotowe wsparcie lub zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *