O nas

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej powstała w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Fundacja wspiera organizacje w ich codziennej pracy, pobudzając je do kreatywnych działań, motywując do rozwoju. Fundacja umożliwia podmiotom ekonomii społecznej korzystanie ze szkoleń, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych w krajach europejskich. Działa na rzecz różnych środowisk, branż, społeczności i wspólnot lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja współpracuje z organizacjami, instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz przedstawicielami sektora biznesu. Wspiera rozwój wolontariatu.

Masz nam coś do powiedzenia?

Napisz do nas.


Dzięki Waszej opinii możemy pracować lepiej.


Sprawozdania z działalności FRES

merytorycznefinansowe
2018
2017
2016
2015
2014
2013

do góry