fundacja rozwoju ekonomii społeczej

Four white cartoon characters with colored puzzle pieces. White background.

FRES powstał w 2008 roku z inicjatywy osób zaangażowanych w działalność na rzecz profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcia grup i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja wspiera organizacje w ich codziennej pracy, pobudzając je do kreatywnych działań, motywując do rozwoju.

Działamy na rzecz różnych środowisk, branż, społeczności i wspólnot lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.​

FRES umożliwia podmiotom ekonomii społecznej korzystanie ze szkoleń, specjalistycznego doradztwa oraz wizyt studyjnych w krajach europejskich.

Fundacja współpracuje z organizacjami, instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz przedstawicielami sektora biznesu. Wspiera rozwój wolontariatu.

Masz nam coś do powiedzenia? Napisz do nas.

Dzięki waszej opinii możemy pracować lepiej.