Od 2015 roku Fundacja aktywnie działa na terenie miasta Tychy.

Efektem tej działalności jest nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Tychy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach oraz tyskimi organizacjami pozarządowymi.

W listopadzie 2016 r. Zarząd Fundacji powołał Oddział terenowy Fundacji w Tychach.

Biuro FRES - Tychy ul. Barona 30, pokój 209B

DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW

Od września 2016 do grudnia 2018 Fundacja prowadziła Strefę Seniora na Osiedlu A w Tychach, w ramach której realizowane były bezpłatne zajęcia dla seniorów: edukacyjne, ruchowe, artystyczne, komputerowe, spotkania poświęcone pasjom i zainteresowaniom.

 

Od 2019 r. Fundacja prowadzi dwa Kluby Seniora+

– na Osiedlu A, ul. Arkadowa 2,

– na Osiedlu B, ul. Barona 30, III piętro, pokój 428.

W ofercie Klubu Seniora+ znajdują się zajęcia ruchowe, artystyczne, manualne, integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, w miłej atmosferze przy kawie i ciastku.

 

więcej o Klubie

Realizacja zadań możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.

DZIAŁANIA KIEROWANE DO TYSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ROWES 2.0

Od 2015 r. Fundacja realizuje projekt Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach którego świadczy bezpłatne wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe (w postaci dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) dla tyskich organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

więcej o ROWES2.0

Punkt Konsultacyjny

Od 2018 r. Fundacja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Tyskich Organizacji Pozarządowych, który mieści się w Tychach przy ul. Barona 30/209. Trzy razy w tygodniu dyżurują doradcy i animatorzy, którzy oferują profesjonalne usługi, zmierzające do rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie Miasta Tychy.   

Spotkania z doradcą i animatorem odbywają się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu. Prosimy o kontakt pod nr 501 696 644 lub mailowo na adres fres@ekonomiaspoleczna.org.pl

Inne

Konferencja „Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd” - maj 2018 r.

W maju 2018 wspólnie z Urzędem Miasta Tychy i Tyską Podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Fundacja zorganizowała konferencję „Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd”, w której udział wzięło ponad 80 przedstawicieli wszystkich sektorów: przedsiębiorcy, samorządowcy i ludzie III sektora. Konferencja połączona była z targami podmiotów ekonomii społecznej – tyskie organizacje miały okazje zaprezentować swoją ofertę w specjalnie do tego celu przygotowanej przestrzeni.

szczegóły

materiały z konferencji

Konferencja: „Trzy sektory – jedno miasto” - maj 2019

23 maja 2019 r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej i Fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy z Urzędem Miasta Tychy i Hotelem Tychy zorganizowały konferencję: „Trzy sektory – jedno miasto”. Podczas konferencji poruszane były tematy społecznie odpowiedzialnego biznesu, współpracy samorządu i biznesu z sektorem ekonomii społecznej oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Podczas konferencji prezentowane były dobre praktyki dotyczące działalności przedsiębiorstw społecznych. Odbyły się także targi tyskich podmiotów ekonomii społecznej. W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, samorządu i biznesu.

DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODZIEŻY

W latach 2016 i 2017 Fundacja prowadziła działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Osiedla Osada w Tychach. W ramach działań realizowane były zajęcia animacyjne, wyjścia z młodzieżą w ciekawe miejsca, warsztaty muzyczne, w których wyniku powstały dwa utwory muzyczne i nagrane zostały teledyski, warsztaty teatralne, spotkania z psychologiem i terapeutami.

Dla społeczności lokalnej zorganizowano spotkania integracyjne połączone z koncertem.

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.

DZIAŁANIA Z ZAKRESU REWITALIZACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Od 2016 r. Fundacja realizuje działania rewitalizacyjne i aktywizujące na terenie tzw. starych Tychów, głównie Osiedla A. Odbywają się spotkania animacyjne i tematyczne, world cafe, cykliczne spotkania szachistów czy amatorów gier planszowych.

czytaj więcej

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W latach 2016-2017 Fundacja realizowała działania na rzecz osób niepełnosprawnych, których celem było zwiększenie aktywności społeczno-osobistej. Prowadzone były działania wpływające na wzrost samooceny osób niepełnosprawnych, odzyskanie wewnętrznej harmonii, wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami i kryzysami.

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.