Oddział Tychy

Od 2015 roku Fundacja aktywnie działa na terenie miasta Tychy.

Efektem tej działalności jest nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta Tychy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach oraz tyskimi organizacjami pozarządowymi.

W listopadzie 2016 r. Zarząd Fundacji powołał Oddział terenowy Fundacji w Tychach.


DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW

Od września 2016 do grudnia 2018 Fundacja prowadziła Strefę Seniora na Osiedlu A w Tychach, w ramach której realizowane były bezpłatne zajęcia dla seniorów: edukacyjne, ruchowe, artystyczne, komputerowe, spotkania poświęcone pasjom i zainteresowaniom.

Zadanie dofinansowane było z budżetu Miasta Tychy.

Od 2019 r. Fundacja prowadzi dwa Kluby Seniora+

– na Osiedlu A, ul. Arkadowa 2,

– na Osiedlu B, ul. Barona 30, III piętro, pokój 428.

W ofercie Klubu Seniora+ znajdują się zajęcia ruchowe, artystyczne, manualne, integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, w miłej atmosferze przy kawie i ciastku.

czytaj więcej…

Udział w zajęciach mogą brać wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia, mieszkają w Tychach i są nieaktywne zawodowo. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla seniorów, dzięki dofinansowaniu Klubu Seniora+ ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz współfinansowaniu ze środków Miasta Tychy.

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.


DZIAŁANIA KIEROWANE DO TYSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ROWES 2.0

Od 2015 r. Fundacja realizuje projekt
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
w ramach którego świadczy bezpłatne wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe (w postaci dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych) dla tyskich organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Punkt Konsultacyjny

Od 2018 r. Fundacja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Tyskich Organizacji Pozarządowych, który mieści się w Tychach przy ul. Barona 30/209. Trzy razy w tygodniu dyżurują doradcy i animatorzy, którzy oferują profesjonalne usługi, zmierzające do rozwoju sektora ekonomii społecznej na terenie Miasta Tychy.    

Inne…

W maju 2018 wspólnie z Urzędem Miasta Tychy i Tyską Podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Fundacja zorganizowała konferencję „Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd”, w której udział wzięło ponad 80 przedstawicieli wszystkich sektorów: przedsiębiorcy, samorządowcy i ludzie III sektora. Konferencja połączona była z targami podmiotów ekonomii społecznej – tyskie organizacje miały okazje zaprezentować swoją ofertę w specjalnie do tego celu przygotowanej przestrzeni.

szczegóły

materiały z konferencji


DZIAŁANIA NA RZECZ MŁODZIEŻY

W latach 2016 i 2017 Fundacja prowadziła działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Osiedla Osada w Tychach. W ramach działań realizowane były zajęcia animacyjne, wyjścia z młodzieżą w ciekawe miejsca, warsztaty muzyczne, w których wyniku powstały dwa utwory muzyczne i nagrane zostały teledyski, warsztaty teatralne, spotkania z psychologiem i terapeutami.

Działania inspirowali nasi streetworkerzy i animatorzy – Ania Hasterok i Sebastian Dziębowski, działający również w innych śląskich NGO.

czytaj więcej…

Dla społeczności lokalnej zorganizowano spotkania integracyjne połączone z koncertem.

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.


DZIAŁANIA Z ZAKRESU REWITALIZACJI I AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Od 2016 r. Fundacja realizuje działania rewitalizacyjne i aktywizujące na terenie tzw. starych Tychów, głównie Osiedla A. Odbywają się spotkania animacyjne i tematyczne, world cafe, cykliczne spotkania szachistów czy amatorów gier planszowych. W latach 2017 i 2018 Fundacja, wspólnie z lokalnymi partnerami (Parafią Miłosierdzia Bożego,  Muzeum Miejskim w Tychach, Miejskim Centrum Kultury w Tychach) zorganizowała m.in. Dzień Sąsiada, Zabawę na A oraz Choinkę na A i kiermasz świąteczny. We wszystkie te działania zaangażowani zostali mieszkańcy. W 2019 roku zorganizowano m.in. Piknik Sąsiedzki #BEZ na Arkadowej oraz liczne warsztaty m.in. teatralne, pszczelarskie, z zakresu zdrowego i ekologicznego jedzenia, rękodzieła oraz warsztaty fotograficzne. We współpracy z Przedszkolem nr 8 i Szkołą Podstawową nr 3 odbył się Mikołaj, Osiedlowa Choinka oraz Osiedlowe Kolędowanie. Położono także uwagę na działania promujące wolontariat, których ukoronowaniem była pierwsza gala Tyskiego Społecznika roku 2019. W 2020 roku po raz kolejny Fundacja realizować będzie działania w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy. Działania realizowane będą na Osiedlu A w Tychach.

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W latach 2016-2017 Fundacja realizowała działania na rzecz osób niepełnosprawnych, których celem było zwiększenie aktywności społeczno-osobistej. Prowadzone były działania wpływające na wzrost samooceny osób niepełnosprawnych, odzyskanie wewnętrznej harmonii, wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami i kryzysami.

Realizacja zadań możliwa była dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Tychy.

do góry