Oferta ROWES

Oferta dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych:

  1. Konsultacje w każdą drugą środę miesiąca w Tychach w sali przy ul. Barona 30 od 10.00 do 12.00.

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

– zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,

– pozyskiwania środków na działalność,

– opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,

– sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,

– zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,

– tworzenia partnerstw lokalnych.

 

  1. Szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji i grup inicjatywnych.
  2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne (w tym prawne, księgowe, marketingowe itp.).
  3. Wizyty studyjne w najlepszych podmiotach ekonomii społecznej.
  4. Pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się organizacji.
  5. Coaching dla ekonomizujących się organizacji.
  6. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 644.

Zapraszamy!

do góry