• Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne

  Katowice, 19.11.2015 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  na doradztwo specjalistyczne

  Dotyczące pełnienia funkcji doradcy specjalistycznego w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, czytaj dalej

 • Dyżury doradców i animatorów w Zabrzu

  Zapraszamy zabrzańskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem/działalnością w tego typu podmiotach w każdy wtorek (zaczynając od 10 listopada 2015 r.) do Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4. W godzinach 10.00-12.00 czytaj dalej

 • Mobilny Punkt Doradczy w Toszku

  29 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Toszku, w Punkcie Pomocy Rodzinie przy Rynku 4. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH czytaj dalej

 • Mobilny Punkt Doradczy w Rudzińcu

  26 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Rudzińcu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 26. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Rudziniec mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH konsultacji/doradztwa czytaj dalej

 • Dyżury doradców i animatorów w Tychach

  W każdą środę (zaczynając od 21 października 2015 r.) zapraszamy tyskie podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakładaniem/działalnością do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, mieszczącego się przy ul. Barona 30. czytaj dalej

 • Zajęcia dla seniorów

  Gallery

  Dziękujemy seniorom z Katowic za aktywny udział w zajęciach arteterapie w miesiącu wrześniu. Projekt Grupy inicjatywnej „60+ robiąc coś dla innych robisz coś dla siebie”. Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 • Zajęcia dla seniorów

  Projekt Grupy inicjatywnej „60+ robiąc coś dla innych robisz coś dla siebie”

  Projekt skierowany jest do mieszkańców Katowic.

  Celem jest wzrost integracji społecznej osób 60+, wewnątrz- i międzypokoleniowej, m.in. dzięki promocji wolontariatu i działań samopomocowych. czytaj dalej

Menu