• Konferencja „Asystentura społeczna drogą do samodzielności”

  Nasi przyjaciele z Zabrza zaprosili nas do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej przez urząd miasta we współpracy z zabrzańskimi organizacjami. Mieliśmy okazję przedstawić naszą ofertę oraz poprowadzić miniwarsztaty dotyczące pozyskiwania środków na działania NGO’s. Rzecz cała miała miejsce 7 grudnia. Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia!

  czytaj dalej

 • Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach

  Od 01.12.2015 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej prowadzi Dzienny Dom Senior Wigor w Mysłowicach przy ul. Laryskiej 7. Celem działalności Domu Senior Wigor jest aktywizacji i integracja społeczna osób 60+, polepszenie ich  funkcjonowania psychofizycznego poprzez działania terapeutyczne, edukacyjne, prozdrowotne, samopomocowe i rehabilitacyjne. czytaj dalej

 • Spotkanie integracyjne dla zabrzańskich organizacji

  Dziękujemy Centrum Organizacji Pozarządowych z Zabrza oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą „Razem” za zaproszenie na spotkanie integracyjne dla zabrzańskich organizacji pozarządowych! Spotkanie odbyło się 14 listopada. Było dla nas okazją do zaprezentowania oferty ROWES oraz do inspirujących rozmów w zabrzańskimi organizacjami, podmiotami ekonomii społecznej i spółdzielniami socjalnymi. Dziękujemy Organizatorom, a wszystkie organizacje, podmioty ekonomii społecznej i spółdzielnie socjalne zapraszamy do korzystania z oferty ROWES!

  czytaj dalej

 • Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne

  Katowice, 19.11.2015 r.

   ZAPYTANIE OFERTOWE

  na doradztwo specjalistyczne

  Dotyczące pełnienia funkcji doradcy specjalistycznego w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, czytaj dalej

 • Dyżury doradców i animatorów w Zabrzu

  Zapraszamy zabrzańskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem/działalnością w tego typu podmiotach w każdy wtorek (zaczynając od 10 listopada 2015 r.) do Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Brodzińskiego 4. W godzinach 10.00-12.00 czytaj dalej

 • Mobilny Punkt Doradczy w Toszku

  29 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Toszku, w Punkcie Pomocy Rodzinie przy Rynku 4. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH czytaj dalej

 • Mobilny Punkt Doradczy w Rudzińcu

  26 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Rudzińcu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 26. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Rudziniec mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH konsultacji/doradztwa czytaj dalej

Menu