• Materiały z konferencji

  Zgodnie z obietnicą udostępniamy materiały z konferencji

  Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd

  która odbyła się 17 maja. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na naszym facebooku!

  zamówienia ZIT

 • Zapraszamy na konferencję

  Wyzwania i korzyści w relacji biznes – podmioty ekonomii społecznej – samorząd  – konferencja pod honorowym patronatem Darii Szczepańskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych.

  Konferencja odbędzie się 17 maja 2018 roku w sali Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podstrefa Tyska, ul. Fabryczna 2, początek o godzinie 10:00

  Program:

  Otwarcie konferencji i powitanie  – Daria Szczepańska, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych, Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes Zarządu Podstrefy Tyskiej KSSE, Piotr Stoły, wiceprezes FRES                10:00 – 10:20
  Społeczne zaangażowanie biznesu  – Piotr Dembiński, firma Nexteer Automotive                                               10:20 – 10:40
  Czy podmioty ekonomii społecznej mogą być partnerem biznesu na przykładzie podstrefy tyskiej KSSE – Ewa Stachura-Pordzik, Wiceprezes Zarządu KSSE S.A.                10:40 – 11:00
  ROWES  – łączymy trzy sektory – Piotr Bańczyk, kierownik ROWES 11:00 – 11;20
  Innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne:  Agencja marketingowa Leżę i Pracuję – Majka Lipiak, prezes zarządu    11:20 – 11:40
  Przerwa kawowa 11:40 – 12:00
  Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne – Katarzyna Ołdak-Bułanowska,  Urząd Zamówień Publicznych 12:00 – 12:25
  Jakość ważnym elementem powodzenia przedsięwzięć ekonomii społecznej – dobre przykłady oraz najczęstsze przewiny – Laura Andrukiewicz, przedsiębiorstwo społeczne Być Razem z Cieszyna 12:25 – 12:50
  Możliwości finansowania międzysektorowych projektów partnerskich w ramach ZIT – Anna Kalinowska Związek Subregionu Centralnego        12:50 – 13:05
  Z głową ponad chmurami – innowacyjne przedsiębiorstwo społeczne – Dawid Barteczko, Astrohunters 13:05 – 13:35
  Dyskusja oraz podsumowanie konferencji 13:35 – 13:50
  Lunch od 13:50