• Zapraszamy do składania ofert

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie strony internetowej, przygotowanie i wydruk teczek ofertowych i długopisów, wizytówek, oraz pieczątki  dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

  zapytanie-nr-1-z-dnia-18.12.17

 • Zapytanie ofertowe – z dnia 22.11.2017

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie: szkolenie: „Dialog motywujący w procesach grupowych w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczy” wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

  treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_22.11-2

 • spotkanie przy kawie z organizacjami w Tychach

  spotkanie z tyskimi NGO w „W antryju na byfyju”

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pragnie serdecznie zaprosić przedstawicielki i przedstawicieli tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomi społecznej na spotkanie przy kawie na temat „Współpraca się opłaca – czyli jak osiągnąć efekt synergii poprzez działanie wspólne kilku aktorów“. czytaj dalej

 • Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenia

  Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w Zabrzu i w Tychach.

  Warunkiem udziału w szkoleniach jest przystąpienie do projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.  W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 644 lub mailowy na adres fres@ekonomiaspoleczna.org.pl i umówienie się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Państwa terminie, lecz nie później niż do 10 listopada br. W przeciwnym razie nie zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniu. czytaj dalej

 • Zapytanie ofertowe nr 3/BT/2017 z dnia 26.10.2017

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na stanowisko wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Klub pozytywnie nakręconych” w związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

  treść zapytania – zapytanie_ofertowe_wychowawca Klub Pozytywnie Nakręconych 26.10.17

 • zapytanie na szkolenie z dnia 26.10.2017

  Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Szkolenie z pracy metodą programu edukacyjno-terapeutycznego Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka, który jest replika Princeton Child Development Institute wraz z wizytą studyjną pozwalającą na poznanie praktycznego zastosowania metody w prowadzonej przez podmiot placówce.

  treść zapytania –Zapytanie-ofertowe_

Menu