Ponowne zapytanie ofertowe – zmiana

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie pakietu promocyjnego dla organizacji pozarządowej w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.Zapytanie-ofertowe-promocja-Łukasz

UWAGA!

Informujemy, że ze względu na stwierdzoną omyłkę pisarską w treści zapytania ofertowego jesteśmy zmuszeni  je anulować.

do góry