Otwarty codziennie w godz. 8.00-16.00.
Kontakt: 502-166-060


Seniorzy z Mysłowic korzystają z oferty Domu bezpłatnie.
Dzienny Dom Senior WIGOR istnieje od 2015 r. Ma być miejscem aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Mysłowic (kobiet i mężczyzn) po 60 roku życia.

Mamy bogatą ofertę zajęć ogólnorozwojowych, terapeutycznych, edukacyjnych (np. z zakresu finansów, bezpieczeństwa) oraz zajęć relaksacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych, fizjoterapeutycznych, samopomocowych itp.

Chcemy przełamać izolację społeczną, bierność i apatię, dotykające środowisko osób w wieku senioralnym, wzmacniać ich integrację oraz samoświadomość potencjału i możliwości.


*Koszt pobytu dla Mysłowiczan po 60 r.ż to koszt odpłatności za posiłki.

Dzienny koszt wyżywienia to ok. 9,00 zł. ( w tym dwudaniowy obiad )


Zadanie finansowane jest ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” i SENIOR+ oraz współfinansowany ze środków Gminy Mysłowice.

Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Suitable Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus.

Suitable Subheading

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis, pulvinar dapibus.