DZIENNY DOM SENIORA+ MYSŁOWICE

Otwarty codziennie w godz. 8.00-16.00.
Kontakt: 502-166-060


Seniorzy z Mysłowic korzystają z oferty Domu bezpłatnie.
Dzienny Dom Senior WIGOR istnieje od 2015 r. Ma być miejscem aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców Mysłowic (kobiet i mężczyzn) po 60 roku życia.

Mamy bogatą ofertę zajęć ogólnorozwojowych, terapeutycznych, edukacyjnych (np. z zakresu finansów, bezpieczeństwa) oraz zajęć relaksacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych, fizjoterapeutycznych, samopomocowych itp.

Chcemy przełamać izolację społeczną, bierność i apatię, dotykające środowisko osób w wieku senioralnym, wzmacniać ich integrację oraz samoświadomość potencjału i możliwości.


*Koszt pobytu dla Mysłowiczan po 60 r.ż to koszt odpłatności za posiłki.

Dzienny koszt wyżywienia to ok. 9,00 zł. ( w tym dwudaniowy obiad )


Zadanie finansowane jest ze środków Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” i SENIOR+ oraz współfinansowany ze środków Gminy Mysłowice.

do góry