Promocja produktów i usług PES

wpis w: Aktualności | 0

Misją Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej poprzez prezentowanie ich szerszemu gremium odbiorców.

Proponujemy podmiotom ekonomii społecznej, w tym spółdzielniom socjalnym, z terenu województwa śląskiego możliwość prezentacji ich towarów i usług.

Nasz ośrodek podczas licznych spotkań może promować nieodpłatnie Państwa produkty i usługi.

Zapraszamy do współpracy.

Materiały informacyjne można przesłać do nas za pomocą e-maila pod adres fres@ekonomiaspoleczna.org.pl lub pocztą: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Kanałowa 32, 40-748 Katowice.