Uzyskaliśmy akredytację MPiPS!

wpis w: Aktualności | 0

Jako Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej uzyskaliśmy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przyznającą nam status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

akses

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej to konsorcjum, utworzone przez:

  • Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych – Lider,
  • Gmina Dąbrowa Górnicza,
  • Miasto Gliwice/ Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,
  • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,
  • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, czyli my.

Jako ROWES świadczymy usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
z terenu województwa śląskiego.
Oferta i zakres świadczonych usług jest zgodny ze standardami, określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Obejmuje działania animacyjne, doradztwo kluczowe i specjalistyczne, doradztwo biznesowe, szkolenia.

Zapraszamy
do korzystania
z naszej oferty!