Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest konsorcjum podmiotów, realizującym usługi wsparcia ekonomii społecznej.

Ośrodek wspiera m.in.:

  • podmioty ekonomii społecznej (PES) posiadające jednostki organizacyjne na terenie woj. śląskiego w ich działalności statutowej,
  • mieszkańców i osoby pracujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego, działających w PES i/lub zainteresowanych działalnością (PES),
  • przedsiębiorców współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z PES,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzi m.in. następującą działalność:

  • udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe PES,
  • wspiera poprzez doradztwo, szkolenia, udzielanie informacji, pomoc techniczną,
  • promuje ekonomię społeczną.

Wsparcie udzielane przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest nieodpłatne.

Podmiotami tworzącymi Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej są:

Jeśli masz uwagi dotyczące funkcjonowania ROWES wypełnij: Formularz skargi i pochwały.

Dokumentacja wewnętrzna ROWES:
do góry