Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

wpis w: Aktualności | 0

to konsorcjum podmiotów, realizujące usługi wsparcia ekonomii społecznej


Kogo wspieramy?

  • podmioty ekonomii społecznej (PES) posiadające jednostki organizacyjne na terenie woj. śląskiego w ich działalności statutowej,
  • mieszkańców i osoby pracujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego, działających w PES i/lub zainteresowanych działalnością (PES),
  • przedsiębiorców współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z PES,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej:

  • udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe PES,
  • wspiera poprzez doradztwo, szkolenia, udzielanie informacji, pomoc techniczną,
  • promuje ekonomię społeczną.

Wsparcie udzielane przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest nieodpłatne.

Podmioty tworzące Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej:

Masz uwagi dotyczące funkcjonowania ROWES?

wypełnij formularz skargi i pochwały.

Dokumentacja wewnętrzna ROWES

Regulamin Organizacyjny Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
Schemat organizacyjny Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
Kodeks Etyczny Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
Metody zapewnienia jakości i kontroli Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
System przepływu informacji i komunikacji w Regionalnym Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej
Zapewnienie jakości pracy doradców kluczowych Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej
Regulamin udzielania wsparcia finansowego przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Wzór umowy wsparcia