FRES » ROWES

ROWES

 

26 października br. w godz. 10.00-12.00 zapraszamy do Mobilnego Punktu Doradczego w Rudzińcu, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 26. W ramach Mobilnego Punktu Doradczego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Rudziniec mogą skorzystać z BEZPŁATNYCH konsultacji/doradztwa
z zakresu obejmującego m.in.:

– zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej,

– pozyskiwanie środków na działalność,

– opracowanie projektów i przygotowanie wniosków o dofinansowanie,

– zarządzanie finansami w podmiotach ekonomii społecznej,

– sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej,

– zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej,

– tworzenie partnerstw lokalnych.

Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 543 lub 501 696 644.

———————————————————————————————————————-

W każdą środę (zaczynając od 21 października 2015 r.) zapraszamy tyskie podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz wszystkie osoby zainteresowane ich zakładaniem/działalnością do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, mieszczącego się przy ul. Barona 30.
W godzinach 10.00-12.00 dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

– zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,

– pozyskiwania środków na działalność,

– opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,

– sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,

– zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,

– tworzenia partnerstw lokalnych.

W czasie dyżurów można się też z nami kontaktować telefonicznie pod nr 501 696 543 lub 501 696 644.

Zapraszamy!

———————————————————————————————————————–

UZYSKALIŚMY AKREDYTACJĘ MPiPS!!!!

Jako Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej uzyskaliśmy akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przyznającą nam Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej to konsorcjum, utworzone przez podmioty:

– Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych – Lider,

– Gmina Dąbrowa Górnicza,

– Miasto Gliwice/ Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych,

– Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,

– oraz MY, czyli Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic.

Jako ROWES świadczymy usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Oferta i zakres świadczonych usług jest zgodny ze standardami, określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obejmuje m.in. działania animacyjne, doradztwo kluczowe i specjalistyczne, doradztwo biznesowe, szkolenia.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!

————————————————————————————————————————

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest konsorcjum podmiotów, realizującym usługi wsparcia ekonomii społecznej.

Ośrodek wspiera m.in.:

  • podmioty ekonomii społecznej (PES) posiadające jednostki organizacyjne na terenie woj. śląskiego w ich działalności statutowej,
  • mieszkańców i osoby pracujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego, działających w PES i/lub zainteresowanych działalnością (PES),
  • przedsiębiorców współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z PES,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzi m.in. następującą działalność:

  • udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe PES,
  • wspiera poprzez doradztwo, szkolenia, udzielanie informacji, pomoc techniczną,
  • promuje ekonomię społeczną.

Wsparcie udzielane przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest nieodpłatne.

Podmiotami tworzącymi Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej są:

Jeśli masz uwagi dotyczące funkcjonowania ROWES wypełnij: Formularz skargi i pochwały.

Dokumentacja wewnętrzna ROWES: