FRES » O nas

O nas

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest konsorcjum podmiotów, realizującym usługi wsparcia ekonomii społecznej.

Ośrodek wspiera m.in.:

  • podmioty ekonomii społecznej (PES) posiadające jednostki organizacyjne na terenie woj. śląskiego w ich działalności statutowej,
  • mieszkańców i osoby pracujące lub uczące się na terenie województwa śląskiego, działających w PES i/lub zainteresowanych działalnością (PES),
  • przedsiębiorców współpracujących lub zamierzających podjąć współpracę z PES,
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzi m.in. następującą działalność:

  • udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe PES,
  • wspiera poprzez doradztwo, szkolenia, udzielanie informacji, pomoc techniczną,
  • promuje ekonomię społeczną.

Wsparcie udzielane przez Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej jest nieodpłatne.

Podmiotami tworzącymi Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej są:

Jeśli masz uwagi dotyczące funkcjonowania ROWES wypełnij: Formularz skargi i pochwały.

W razie problemów lub wątpliwości odnośnie do funkcjonowania akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej można także kontaktować się z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl.

Sprawozdania z działaności FRES w ramach ROWES
Dokumentacja wewnętrzna ROWES: