FRES » Zespół

Zespół

Zespół ROWES przy FRES tworzą:

Katarzyna Loska-Szafrańska – doradca kluczowy i animator. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami EFS, doradztwa zawodowego. Związana z sektorem pozarządowym od 1999 roku. Doświadczona trenerka i doradczyni z zakresu tworzenia PES, podmiotów reintegracyjnych, zarządzania organizacją, zarządzania finansami w PES, wprowadzania procesów jakości w działalności organizacji, coach w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych, inicjatorka licznych działań w społeczności lokalnej oraz działań we współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych, ekspertka z zakresu ekonomii społecznej. W latach 2002 -2008 Wiceprezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych, od 2008 Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zofia Kastelik-Krzyżowska – doradca kluczowy i animator. Absolwentka socjologii na Uniwestytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania projektami EFS, Zarządzania zasobami ludzkimi i Doradztwa zawodowego. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zaczynając do współpracy wolontarystycznej, poprzez administrowanie, koordynację i rozliczanie projektów europejskich. Od 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, prowadzi doradztwo, szkolenia i działania animacyjne dla organizacji i podmiotów ekonomii społecznej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania organizacją pozarządową, zarządzania projektami, pozyskiwania środków na działalność organizacji, tworzenia i prowadzenia podmiotów reintegracyjnych.

Ilona Opaszowska – doradca kluczowy i animator. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ekspertka z zakresu ekonomii społecznej, trenerka, coach, związana z sektorem organizacji pozarządowych  od 2002 roku, działaczka lokalna i animatorka, terapeutka.

Piotr Stoły – doradca kluczowy i animator. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, ekspert z zakresu ekonomii społecznej i szeroko rozumianej działalności pozarządowej. Trener i szkoleniowiec z zakresu zarządzania projektami, ekonomii społecznej, moderator strategii rozwoju ekonomii społecznej, animator działalności na rzecz osób wykluczonych społecznie, twórca partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej. Posiada ukończony z wyróżnieniem kurs EURO-NGO oraz „Lider”, finansowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Michał Szafrański – doradca biznesowy. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES , prezes zarządu dwóch spółek z o.o.

Magdalena Szymała-Skorek – doradca biznesowy oraz doradca ds. finansowych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na specjalizacji finanse i inwestycje, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie finansów, prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów i księgowości w PES , prokurent dwóch spółek z o.o.

Łukasz Tworek – doradca ds. prawnych

Małgorzata Jabłońska – doradca ds. marketingu; wykształcenie wyższe ekonomiczne – specjalność: zarządzanie i marketing. Związana z sektorem ekonomii społecznej od 13 lat, przedsiębiorca od 10 lat.  Szerokie doświadczenie w zakresie segmentacji rynku, tworzenia/modyfikowania oferty podmiotów ekonomii społecznej, doboru odpowiednich form komunikacji i promocji, a także tworzenia polityk cenowych, dystrybucji itp. Bardzo nie lubi gdy słowo „marketing” mylnie traktowane jest jako synonim słowa„promocja”.

Doradcy i animatorzy dostępni są:

  • dyżur mobilny środa od 09:00-15:00 Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4.
  • w poniedziałek 8:00 do 16:00, środa 14:00-18:00, czwartek 10:00-14:00 w Tychach, ul. Barona 30/ 209.
  • w ww. miejscach lub w siedzibach zainteresowanych organizacji i podmiotów ekonomii społecznej po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel 501 696 644; 500 224 293 lub mailowo: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl