41-800 Zabrze, Wolności 350a

  • usługi asystenckie i opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych,
  • katering, usługi gastronomiczne.

o PES

  • KRS – 0000677126

Spółdzielnia działa w zakresie asystentury społecznej, świadczy wysokiej jakości usługi asystenckie i opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Ponadto Spółdzielnia realizuje usługi gastronomiczne i kateringowe.

miejscowość Zabrze
branża gastronomia
branża gastronomia
branża katering
rok powstania 2017