43-600 Jaworzno, al. Piłsudskiego 12

  • animacja czasu wolnego seniorów,
  • synergia międzypokoleniowa,
  • opieka i wsparcie seniorów.

o PES

Facebook: @Mojczasdlaseniora.imWandyiJozefa

  • KRS: 0000488618

Misją jest opieka, wsparcie i organizowanie czasu seniorom – pokazanie im wielu możliwości wykorzystania swojego potencjału i aktywnego spędzania czasu wolnego. Fundacja realizuje także inicjatywy międzypokoleniowe, współpracując z lokalnymi instytucjami. Ośrodki oświatowe włączają się w działania Fundacji w myśl zasady synergii młodych ze starszymi osobami.

miejscowość Jaworzno
branża animacja czasu
branża wsparcie seniorów
rok powstania 2013