43-225 Wola, ul. Wiślana 15

  • pomoce edukacyjne,
  • zajęcia rozwijające umiejętności sensoryczne i artystyczne dla dzieci
  • usług z zakresu projektowania pomocy edukacyjnych, reklamowego oraz przestrzennego.

o PES

fundacjapukpuk.pl

KRS: 0000684234

Działania wspierające edukację dzieci i młodzieży, projektowanie i rozwijanie istniejących pomocy terapeutycznych oraz edukacyjnych dla dzieci, osób z niepełnosprawnościami, różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami, a także na prowadzeniu działań na rzecz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich osób, w tym głównie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

miejscowość Miedźna
branża edukacja
branża pomoc niepełnosprawnym
rok powstania 2017