Tam byliśmy

wpis w: Aktualności | 0

Przedstawiciele FRES jako reprezentanci ROWES wzięli ostatnio udział w dwóch interesujących wydarzeniach:

Dni ekonomii społecznej – ciąg spotkań i konferencji w Warszawie poświęconych różnym aspektom funkcjonowania szeroko rozumianego III sektora w Polsce, jego sukcesów i dokonań, ale także szans i wyzwań, które przed nim stoją. Więcej na stronie organizatora: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/1667046?projekt=683939

Zostań przedsiębiorcą społecznym – spotkanie zorganizowane zostało 20 listopada  przez UMWŚ  w pachnącej świeżością auli w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach poświęcone było  przede wszystkim możliwościom, jakie daje nowa perspektywa funduszy unijnych podmiotom ekonomii społecznej oraz chętnym na stworzenie takiego społecznego przedsiębiorstwa. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

Pierwsze seminarium tematyczne dla członków Sieci PIRP –

23 listopada przedstawiciele FRES wzięli udział w pierwszym seminarium tematycznym dla członków Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, zorganizowanym w Warszawie. Seminarium poświęcone było Programowi Aktywizacja i Integracja. O założeniach PAI oraz doświadczeniach w realizacji opowiadali: Agata Gawska – Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Wojciech Piętka Dyrektor Oddziału Warszawa Fundacji Aktywizacja. Wnioski: nie jest to łatwy Program w realizacji ale warto próbować! Dziękujemy za możliwość udziału w spotkaniu i cenne rady!