Warsztaty

wpis w: Aktualności | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli tyskich organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomi społecznej na spotkanie – warsztat poświęcony tematyce „Myślenie projektowe i praca zespołowa“:

  1. Projektowe ABC:
  • analiza,
  • wyznaczanie celów,
  • planowanie działań
  • harmonogram i kosztorys.
  1. Sprawny zespół jako podstawa sukcesu:
  • indywidualne predyspozycje,
  • etapy funkcjonowania zespołu,
  • rola lidera.

Spotkanie- warsztat odbędzie się dla dwóch grup w terminach do wyboru:

16 marca godz. 16.00-19.00 lub

18 marca 2016 godz. 9.00-12.00

w sali przy ul. Barona 30 w Tychach.

Spotkanie – warsztat poprowadzi Piotr Stoły – doradca kluczowy i animator Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie:

Formularza zgłoszeniowego – w imieniu organizacji delegującej na spotkanie

– umowy o współpracy

formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

– Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Ww. dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: fres@ekonomiaspoleczna.org.pl, a wersje papierowe, z podpisami zgodnymi ze sposobem reprezentacji organizacji, prosimy przywieźć ze sobą na spotkanie.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr 501 696 644.

Zapraszamy!