Zajęcia dla seniorów

Dziękujemy seniorom z Katowic za aktywny udział w zajęciach w ramach projektu „60+ robiąc coś dla innych robisz coś dla siebie”  w miesiącu wrześniu. Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

do góry