Zajęcia dla seniorów

Projekt Grupy inicjatywnej „60+ robiąc coś dla innych robisz coś dla siebie”

Projekt skierowany jest do mieszkańców Katowic.

Celem jest wzrost integracji społecznej osób 60+, wewnątrz- i międzypokoleniowej, m.in. dzięki promocji wolontariatu i działań samopomocowych.

Działania w ramach projektu:

  1. Działania animacyjne.
  2. Zajęcia tematyczne:
  • Arteterapeutyczne
  • Komputerowe
  • Spotkania grupy samopomocowej
  • Spotkania z lekarzami i z rehabilitantem

Zajęcia odbywają się w Domach Pomocy Społecznej oraz w Domach Kultury od 15.06 do 15.10.2015

Kontakt: Ilona Opaszowska 509-576-445

 

Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

do góry