FRES » Zamówienia

Zamówienia

I. Nabór na wolne stanowiska:

a/ doradca kluczowy

b/ animator

c/ doradca biznesowy

d/ doradca specjalistyczny – księgowo-podatkowy

e/ specjalista ds. ekonomii społecznej

II. Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne – 19.11.2015

III – Zapytanie ofertowe – szkolenia dla PES i PS – 06.05.2016– Zapytanie ofertowe

IV. Unieważnienie zapytania – unieważnienie

V. Zapytanie ofertowe – szkolenia dla PES i PS – 13.05.2016 – Zapytanie ofertowe

VI. Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne – prawne -25.05.2016 – zapytanie ofertowe doradztwo prawne

VII. Zapytanie ofertowe – doradztwo specjalistyczne – marketingowe -25.05.2016 – zapytanie ofertowe doradztwo marketingowe

VIII. Zapytanie ofertowe – przygotowanie i wydanie pakietu promocyjnego dla organizacji pozarządowej w formie wizytówek, ulotek i spotów reklamowych – 17.03.2017 – zapytanie ofertowe 17.03.17

IX. Zapytanie ofertowe – strona internetowa – zapytanie nr 1 z dnia 21.04.17

X. Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu kuchni molekularnej zapytanie nr 2 z dnia 21.04.17

XI. Zapytanie ofertowe – strona internetowa –zapytanie nr 1 z dnia 26-06-17

XII. Zapytanie ofertowe – szkolenia –Zapytanie ofertowe 27.06.2017

XIII. Zapytanie ofertowe – strona internetowa – Zapytanie 05.07.2017

XIV. Zapytanie ofertowe – strona internetowa – Zapytanie-19.07.2017

XV. Zapytanie ofertowe – strona internetowa – Zapytanie-26.07.2017

XVI. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 04.08.2017 – promocja – Zapytanie ofertowe – film promocyjny

XVII. Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 04.08.2017 – promocja – Zapytanie ofertowe – promocja