Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenia


Aktualności

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych w Zabrzu i w Tychach.

Warunkiem udziału w szkoleniach jest przystąpienie do projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.  W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 501 696 644 lub mailowy na adres fres@ekonomiaspoleczna.org.pl i umówienie się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Państwa terminie, lecz nie później niż do 10 listopada br. W przeciwnym razie nie zostaną Państwo zakwalifikowani do udziału w szkoleniu.

Wymóg ten nie dotyczy organizacji, które korzystały już wcześniej z naszego wsparcia i podpisały z nami umowę o współpracy.

Tematy i terminy w Zabrzu:

Podstawy samodzielnej księgowości w organizacji – wymagane dokumenty – 17.11.2017

Jak przygotować sprawozdanie finansowe z działalności PES – 22.11.2017

Zarządzanie projektami – jak przygotować dobry projekt – 05.12.2017

Jak zorganizować efektywny zespół w organizacji – 13.12.2017

Wymogi związane z prowadzeniem dokumentacji w organizacji – szkolenie dla członków zarządu i komisji rewizyjnej – 10.01.2018

Radzenie sobie ze stresem w organizacji pozarządowej – 07.03.2018

Jak promować organizować w mediach społecznościowych na przykładzie FB – 14.03.2018

Motywowanie i zarządzanie zespołem – delegowanie obowiązków i zaangażowanie członków w bieżącej działalności organizacji- 11. 04. 2018.

Obowiązki organizacji pozarządowej wynikające z ochrony danych osobowych – zmiany od 2018 r. – 18.04.2017

Tematy i terminy w Tychach:

Jak przygotować sprawozdanie finansowe z działalności PES – 29.11.2017
Podstawy samodzielnej księgowości w organizacji – wymagane dokumenty – 01.12.2017
Zarządzanie projektami – jak przygotować dobry projekt – 07.12.2017
Jak zorganizować efektywny zespół w organizacji – 13.12.2017
Wymogi związane z prowadzeniem dokumentacji w organizacji – szkolenie dla członków zarządu i komisji rewizyjnej – 12.01.2018
Jak promować organizować w mediach społecznościowych na przykładzie FB – 07.03.2018
Radzenie sobie ze stresem w organizacji pozarządowej – 28.03.2018
Obowiązki organizacji pozarządowej wynikające z ochrony danych osobowych – zmiany od 2018 r. – 11.04.2017
Motywowanie i zarządzanie zespołem – delegowanie obowiązków i zaangażowanie członków w bieżącej działalności organizacji – 18 04. 2018

Szkolenia odbędą się w przypadku zebrania się grupy liczącej minimum 8 osób z przynajmniej 3 organizacji

Menu