Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na zadanie:

Przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu kuchni molekularnej  dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

Szczegóły w załączniku.

zapytanie nr 2 z dnia 21.04.17

do góry