zaproszenie do składania ofert -doradca zawodowy

W związku z realizacją przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie w partnerstwie z Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic projektu pt.: „ODMIEŃ SIEBIE I WEJDŹ NA RYNEK PRACY!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa 7 Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do złożenia ofert na usługi doradztwa zawodowego w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Działania dla uczestników/czek projektu

treść ogłoszenia – zapytanie

załączniki – ab7-1-3 RPO SL – zapytanie doradca zawodowy-zalaczniki

do góry