Zaproszenie do składania ofert nr 01/05/FŚSI/2018/SZ

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: „Stolarz z renowacją mebli”.

treść zapytania – zapytanie z dnia 17.05.18

do góry