ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1 -07.09.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Szkolenie dla specjalistów z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych o obniżonych kompetencjach społecznych.”

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_szkolenie_psychologiczne

do góry