ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2 – 07.09.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Szkolenie pt.: „Prawne aspekty prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych i zasady współpracy z administracją publiczną.”

treść zapytania – Zapytanie-ofertowe_szkolenie_prawne

do góry