Zaproszenie na nieodpłatne szkolenie “Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

wpis w: Aktualności | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza na szkolenie: “Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione i omówione zmiany wynikające z nowego testu ustawy, a w szczególności:

  • poszerzony zakres zadań publicznych;
  • możliwości prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  • obowiązki związane z realizacją zadań publicznych;
  • sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego.

Termin: 25 listopada 2015 r., od 12:00 do 15:00.

Miejsce: Tychy, ul Barona 30  (sala szkoleniowa 209).

Osoba prowadząca: Anna Nowicka-Rzeszutek.

Informujemy, iż szkolenie jest bezpłatne,  liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność  zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy: a.nowicka@ekonomiaspoleczna.org.pl. 

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwiska oraz (jeśli dotyczy) nazwę organizacji.

Serdecznie zapraszamy!