zapytanie ofertowe 1/I z dnia 21.08.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych, oraz pieczątki dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

treść zapytania – zapytanie nr 1 z dnia 21.08.17

do góry