Zapytanie ofertowe nr 1/BT/2017 z dnia 17.08.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na stanowisko wychowawcy prowadzącego koło zainteresowań „Klub pozytywnie zakręconych” w związku z realizacją projektu pt. „Bezpieczna Twierdza – placówka wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki”,

Treść zapytania –zapytanie_ofertowe_wychowawca Klub PozytywnieZakręconych

do góry