Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 04.08.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie i wydanie pakietu promocyjnego dla organizacji pozarządowej w formie wizytówek, ulotek, teczek i rollupu w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

treść ogłoszenia – Zapytanie ofertowe – promocja

do góry