zapytanie ofertowe z dnia 06.10.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu kuchni molekularnej dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

treść zapytania – zapytanie z dnia 6.10

do góry