Zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2017

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: przygotowanie strony internetowej wraz z hostingiem i serwerem dla organizacji pozarządowej w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”

treść zapytania – Zapytanie-26.07.2017

do góry