Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej (organizacjach pozarządowych) oraz zmiany w ustawie o rachunkowości”

wpis w: Aktualności | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu „Księgowe zamknięcie roku w podmiotach ekonomii społecznej (organizacjach pozarządowych) oraz zmiany w ustawie o rachunkowości”, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. w godzinach 15:00 – 20:00 w Tychach na ul. Barona 30.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (pracowników i wolontariuszy) z terenu Miasta Tychy.

 

W ramach szkolenia Uczestnicy poruszane będą następujące tematy:

  • Działalność gospodarcza, odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa w organizacji.
  • Dokumentacja księgowa w organizacji.
  • Prowadzenie działalności w organizacji, a ewidencja księgowa.
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2016r.
  • Rozliczanie z tytułu podatku dochodowego.
  • Ujęcie różnic rachunkowych i podatkowych.
  • Zwolnienia podatkowe dla organizacji.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek.

Szkolenie poprowadził Pan Michał Szafrański – doświadczony trener i doradca z zakresu księgowości, podatków oraz aspektów prawnych działalności gospodarczej i statutowej. Od kilkunastu lat specjalizuje się tematyce podmiotów ekonomii społecznej. Certyfikowany księgowy. Absolwent studiów dziennych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (wzory w załączeniu) do dnia 8 lutego 2017r. na adres mailowy fres@ekonomiaspoleczna.org.pl lub do kontaktu z biurem projektu pod numerem 501-696-644

Jednocześnie informujemy, iż pierwsza forma wsparcia dla każdego podmiotu poprzedzona jest diagnozą potrzeb PES i wytyczeniem indywidualnej ścieżki wsparcia. Po otrzymaniu zgłoszeń pracownik FRES skontaktuje się z każdym PES indywidualnie celem zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, tj. oryginałów formularzy zgłoszeniowych, umowy doradczo – szkoleniowej, formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o wartości otrzymanej pomocy de minimis.

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Zapraszamy

Zespół FRES

 

Załączniki do pobrania na stronie lub w biurze projektu.

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *